Sascha van de Ven: “Jouw vragen vormen de cursus”

Tegen de stroom ingaan en je eigen koers varen. Onder dat motto heeft Sascha van de Ven QAducation gevormd tot wat het nu is. Nu geeft zij met haar docenten tientallen cursussen die je de norm praktisch leert interpreteren en waarin ze je vaktechnische vaardigheden bijbrengt. “Ik leg de stof in gewonemensentaal uit en vertel over het waarom. Wat is de achterliggende gedachte? Wanneer je dat weet, valt het perfect in elkaar. En dat geeft intrinsieke motivatie. Zo maken we van een last een lust.”

Dit is Sascha van de Ven

  • Sinds juli 2016 eigenaar en docent bij QAducation
  • Voorheen QA-manager bij SGS Nederland BV
  • Gewerkt in de food-, milieu-, chemie-, brandstoffen- en bouwsector
  • Ervaring op het gebied van ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 15189, ISO 17043 accreditatie en ISO 9001 certificatie
  • Begeleidt en adviseert diverse laboratoria en inspectie-instellingen in kwaliteitssystemen
Ontdek haar cursussen
Sascha van de Ven is eigenaar van QAducation.

Helpende hand

De drive om mensen te helpen, loopt als een rode draad door Sascha’s leven. Als QA-manager bij SGS Nederland BV reed ze stad en land af om kwaliteitsmedewerkers een helpende hand te bieden. “Ik wisselde tussen veertien laboratoria in allerlei sectoren, waaronder de food en het milieu. Daar vroeg ik wat medewerkers nodig hadden. Wat speelt er? Wat zijn de problemen? Ik luisterde, keek en droeg oplossingen aan.”

Die werkwijze past ze nog steeds toe in haar cursussen. Met haar helikopterview signaleert ze de uitdagingen waar jij tegen aanloopt. Daar speelt ze met de inhoud op in. “Aan het begin van de cursus luister ik naar de vragen die de deelnemers hebben en ga ik daar naarmate de cursus vordert dieper op in. Op die manier wordt het echt maatwerk.”

Out-of-the-box denken

Sascha merkt dat cursisten soms vastzitten in een stramien. Ze plaatst je daarom buiten de situatie en laat zien hoe je het ook anders kunt benaderen. Een voorbeeld: “Een kwaliteitsinspecteur in een kas ziet geen eigenaardigheden op tomaten. Maar wanneer er een andere inspecteur langskomt, spot hij wel degelijk afwijkingen: kleine, groene beestjes. Doet inspecteur één dan zijn werk niet goed? Moet hij op de vingers worden getikt? Of ligt het aan iets heel anders. Moet hij bijvoorbeeld niet langs de oogspecialist, omdat hij misschien kleurenblind is of omdat zijn ogen achteruit zijn gegaan? Durf out-of-the-box te denken.”

Leer kwaliteitsnormen praktisch interpreteren of ontwikkel vaktechnische vaardigheden.

Bekijk de cursussen