Risicogebaseerd denken is sinds 2012 opgenomen in de kwaliteitsnorm voor medische laboratoria (ISO 15189) en inspectie-instellingen (ISO/IEC 17020).  Sinds de herziening van de ISO/IEC 17025 in 2017 is dit ook een vast criterium geworden voor test- en kalibratielaboratoria.

Om een doeltreffend risicomanagement te introduceren in uw organisatie moeten management en medewerkers leren om risicogebaseerd te denken: bedenk op voorhand welke gebeurtenissen negatief effect hebben op de organisatie: wat kan er misgaan, hoe groot is die kans en wat is het effect? Dit betekent dat organisaties ruimte moeten creëren om met elkaar te bedenken wat zij nog niet weten! Als een gebeurtenis al is opgetreden is het immers geen risico meer.

Het voordeel van een gedegen risico inventarisatie is dat er weloverwogen besluiten genomen kunnen worden over welke acties genomen dienen te worden en wanneer. De kans op vervelende verrassingen wordt daarmee een stuk kleiner.

Naast risico’s maken ook kansen deel uit van het risicogebaseerd denken. Door kansen in beeld te brengen kan ook hier een weloverwogen keuze gemaakt worden: gaan we deze kans nu benutten of laten we deze voorbijgaan.

Wij helpen u graag met hoe u leert om risicogebaseerd te denken. Allereerst leert u de bronnen van onzekerheid in uw organisatie in kaart te brengen. Vervolgens werkt u aan de risicoaanpak: inschatting mogelijke gevolgen, acties en beheersmaatregelen en operationaliteit en effectiviteit. Deze aanpak helpt u bij het op systematische wijze doorvoeren van beheersmaatregelen om de gevolgen en effecten van niet-aanvaarbare risico’s in uw organisatie te vermijden, voorkomen, beperken of om te bouwen tot kans.   In de cursus ” risicogebaseerd denken” gaat u na de theoretische uitleg in de ochtend zelf aan de slag.