QAducation heeft haar cursusaanbod uitgebreid met de cursus “Data-integriteit in laboratoria“. Deze cursus is voor alle test-, kalibratie- en medische laboratoria van toepassing

Eerste vereiste van een laboratorium is het waarborgen van de integriteit van de gegevens.

Data-integriteit staat in het teken van het behouden en beschermen van de juistheid en de consistentie van beheerde data in informatiemanagement systemen.
Data-integriteit speelt hierin een rol bij het invoeren, opslaan en het verwijderen van gegevens maar ook bij het actueel houden van de gegevens en het doorvoeren van aanpassingen.

Onder andere de volgende vragen zullen in deze cursus beantwoord worden:

  • Welke standaard maatregelen zijn er om data integriteit te waarborgen?
  • Wat moet er daarnaast nog extra gedaan worden?
  • Hoe kunnen we bepalen waar de risico’s en mogelijke hiaten ten aanzien van data integriteit liggen?
  • Welke maatregelen kunnen we vervolgens nemen om deze risico’s en hiaten op een praktische manier te beperken?

De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte welke door verschillende praktische oefeningen wordt ondersteund. Onze docenten dhr. Richard Mulders en ing. Sascha van de Ven geven samen deze cursus.