Na een haast mediterrane zomer is het tijd om na te denken over de trainingen voor het nieuwe jaar. Voor je het weet is het Kerst, een week later eten we oliebollen en is het 2019. Vooruit kijken, anticiperen heet dat met een duur woord, ooit geleerd bij de rijlessen en toch blijven hangen. Dat willen we ook tijdens onze trainingen bereiken: dat het geleerde blijft hangen en dat het toepasbaar is in de praktijk. Dat is ook de terugkoppeling van onze cursisten: dat het praktisch toepasbaar is. Een mooi compliment, daar doen we het immers voor. Niet alleen maar theorie spuien en dan verwachten dat men daar zelf een praktische invulling aan kan geven. Nee, juist ook de vele voorbeelden uit de praktijk, input van de deelnemers, daar hebben we allemaal profijt van. Blijvend vernieuwen, meegaan met de (norm)ontwikkelingen, trends in de laboratoriumwereld, weten wat er speelt op de labvloer, dat is belangrijk voor QAducation. In 2019 gaan we een training geven over Risico gebaseerd denken, een nieuw onderwerp in de herziene 17025, voor velen onbekend terrein. We willen een handvat gaan bieden, met de insteek om op een praktisch wijze mee om te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een behoefte gaat vervullen, meer hierover een volgende keer. En houd de website in de gaten!