Laatste nieuws

Benieuwd naar de nieuwste cursussen in uw vakgebied? Schrijf in voor de maandelijkse update.

De 7 succesregels bij een interne audit

Een audit is geen doel op zich, maar een instrument om knelpunten op onafhankelijke wijze inzichtelijk te maken. een geslaagde interne audit is een kans om zaken te verbeteren. De 7 belangrijkste tips voor het uitvoeren van een geslaagde interne audit: √   Bereid de interne audit goed voor Het succes van een audit staat of valt […]

Lees meer

Nieuwe cursus: “Een effectief advies, een krachtige boodschap”

Hoe overtuigend breng jij jouw boodschap of geef jij jouw advies? Wil jij: – jouw overtuigingskracht vergroten? – weerstand voorkomen? – dat ze jouw advies/ voorstel opvolgen? – dat ze datgene met jouw boodschap doen, wat jij ermee wilt bereiken? – mensen gemakkelijk meekrijgen, zodat ze vanuit eigen motivatie doen wat nodig is? Dan is […]

Lees meer

Online trainen bij QAducation: vanuit jouw werkplek, met een trainer!

Ook tijdens deze bijzondere tijd van de COVID-19 pandemie is het belangrijk om je als mens, team en organisatie verder te blijven ontwikkelen. Hierdoor kom je er sterker uit. Door de opgelegde regels en richtlijnen omtrent de pandemie kan je beperkt worden in reizen en fysieke bijeenkomsten. QAducation start daarom vanaf nu met Live Online […]

Lees meer

Jo van den Berg, oprichter en docent van QAducation, overleden

Wij zijn diep geraakt door het bericht over het overlijden van Jo van den Berg. Hij is in het jaar 2000 samen met Ad Snijders begonnen met QAducation, waar hij tot juni 2019 docent was. Wij hebben Jo leren kennen als een mensen-mens, wat uitte dat hij zorgde dat de cursisten aan niets ontbrak. Mede […]

Lees meer

We hervatten onze cursussen

Per 2 juni 2020 hervatten we onze cursussen in ons cursushotel en indien gewenst op locatie. De regels en richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. De maatregelen welke het cursushotel heeft getroffen zijn op de home-pagina te vinden. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Bel of mail ons gerust.

Lees meer

Online cursussen

Afgelopen week een vraag van een klant gehad of wij hun medewerkers online willen trainen. Natuurlijk kunnen we dat!!! Ze kwamen met deze vraag omdat er behoefte is aan bredere kennis van de norm bij alle medewerkers en door deze aparte tijd ontstaat hiervoor ineens tijd. Vandaag het materiaal voor de deelnemers klaar gemaakt en […]

Lees meer

Coronavirus en QAducation cursussen

Als gevolg van de problematiek rondom het Coronavirus heeft QAducation haar agenda gewijzigd. Om de kans op besmetting van docenten en deelnemers te voorkomen vinden er geen cursussen plaats in de maanden maart en april. De geplande cursussen worden verzet. De deelnemers die zich hebben ingeschreven voor een cursus in de maanden maart en april […]

Lees meer

“Dit vak is leuker dan ik dacht”

Dr. Jo Klaessens, docent van de vakken Statistiek en methodevalidatie, Meetonzekerheid en Interne en externe QC voor medische laboratoria en voor test - en kalibratielaboratoria, Praktische statistiek, Validatie en meetonzekerheid en Lijncontroles als instrument voor kwaliteitsbeheersing, hoort dit wel vaker. “Veel analisten zien deze cursussen als een moetje. Maar als je ervaart hoe toepasbaar deze lesstof is, dan smaakt het naar meer.”

Lees meer

Cursusagenda 2020

Ben je dit jaar niet meer in de gelegenheid om een cursus te volgen? Geen nood, de planning voor 2020 is klaar! Bekijk deze en schrijf je nu reeds in voor een van onze cursussen die voor het komende jaar gepland zijn. 

Lees meer

600ste cursus

Wat een mijlpaal!! QAducation heeft haar 600ste cursus gegeven en dat hebben we gevierd. Op naar de 750. Maar eerst een fijne zomer(vakantie), om daarna weer met frisse energie en ideeën tegenaan te gaan. Dank voor onze docenten Ad Snijders, Jo van den Berg, Anita te Riet, Mary Span, Jo Klaessens, Paul in 't Veld, Bert Niesters, Richard Mulders, Martin de Groot en Jan Tempelman. En uiteraard ons cursus hotel Golden Tulip Keyser Breda voor de goede verzorging en service.

Lees meer

Nieuwe cursus “Resultaatgericht communiceren in laboratoria en inspectie-instellingen”

"Snap jij die reactie nou? Die lijkt wel van een andere planeet te komen!" Mensen met een verschillende communicatiestijl (positie, prestatie en relatie) hanteren elk hun eigen taal en cultuur. Wat door de ene persoon geminacht wordt, wordt door de andere gerespecteerd en andersom. Hierdoor ontstaan veel misvattingen, weerstand en irritaties. De onderlinge misvattingen zijn voorspelbaar én te voorkomen, mits je het vertaalwoordenboek én de handleiding per communicatiestijl kent. Zonder de vertaalwoordenboeken is communicatie een lucky shot. In deze cursus leer jij het vertaalwoordenboek én de handleiding per communicatiestijl. Jij bereikt hiermee met minder inspanning, méér invloed, méér betrokkenheid én sneller resultaat. Geen hokjes, maar situatie afhankelijk! Waar veel communicatie trainingen mensen in hokjes plaatsen middels kleurtypologieën, leert deze training dat mensen per situatie een andere communicatiestijl kunnen hanteren. Je achterhaalt daarom per situatie welke communicatiestijl je gesprekspartner hanteert, waarna je jouw boodschap daarop afstemt. Hoe? Dat leer je in de training. Voor deze training is QAducation een samenwerking aangegaan met Karlijn Vrolijk van Smart Difference

Lees meer

Nieuwe cursus “Risicogebaseerd denken”

Risicogebaseerd denken is sinds 2012 opgenomen in de kwaliteitsnorm voor medische laboratoria (ISO 15189) en inspectie-instellingen (ISO/IEC 17020).  Sinds de herziening van de ISO/IEC 17025 in 2017 is dit ook een vast criterium geworden voor test- en kalibratielaboratoria. Om een doeltreffend risicomanagement te introduceren in uw organisatie moeten management en medewerkers leren om risicogebaseerd te denken: bedenk op voorhand welke gebeurtenissen negatief effect hebben op de organisatie: wat kan er misgaan, hoe groot is die kans en wat is het effect? Dit betekent dat organisaties ruimte moeten creëren om met elkaar te bedenken wat zij nog niet weten! Als een gebeurtenis al is opgetreden is het immers geen risico meer. Het voordeel van een gedegen risico inventarisatie is dat er weloverwogen besluiten genomen kunnen worden over welke acties genomen dienen te worden en wanneer. De kans op vervelende verrassingen wordt daarmee een stuk kleiner. Naast risico’s maken ook kansen deel uit van het risicogebaseerd denken. Door kansen in beeld te brengen kan ook hier een weloverwogen keuze gemaakt worden: gaan we deze kans nu benutten of laten we deze voorbijgaan. Wij helpen u graag met hoe u leert om risicogebaseerd te denken. Allereerst leert u de bronnen van onzekerheid in uw organisatie in kaart te brengen. Vervolgens werkt u aan de risicoaanpak: inschatting mogelijke gevolgen, acties en beheersmaatregelen en operationaliteit en effectiviteit. Deze aanpak helpt u bij het op systematische wijze doorvoeren van beheersmaatregelen om de gevolgen en effecten van niet-aanvaarbare risico’s in uw organisatie te vermijden, voorkomen, beperken of om te bouwen tot kans.   In de cursus " risicogebaseerd denken" gaat u na de theoretische uitleg in de ochtend zelf aan de slag.

Lees meer

Extra datum “Meetonzekerheid met NEN 7779:2018”

Vanwege de grote belangstelling is besloten om een extra cursusdag te plannen. De cursus wordt gegeven op donderdag 14 februari in hotel Golden Tulip Keijser te Breda. Er is plaats voor 16 cursisten, wacht dus niet te lang met inschrijven.

Lees meer

Extra datum cursus “Transitie ISO/IEC 17025”

Vanwege de grote belangstelling is besloten om een extra cursusdag te plannen. Dit betekent dat je nog voor het einde van 2018 inzicht kunt krijgen in deze nieuwe versie van de norm! De RvA gaat vanaf januari 2019 beoordelingen uitvoeren tegen deze versie, dus wil je er klaar voor zijn, meld je dan aan. De cursus wordt gegeven op donderdag 29 november in hotel Golden Tulip Keijser te Breda. Er is plaats voor 16 cursisten, wacht dus niet te lang met inschrijven.

Lees meer

Accreditatie punten NVML (Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers)

(Bio)medisch laboratoriummedewerkers moeten er middels nascholing zgn. Accreditatiepunten behalen. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de NVML een groot aantal van onze cursussen heeft erkend als geaccrediteerde nascholing. Hieraan zijn UEC punten toegekend. Deze QAducation cursussen gaan nu dus ook meetellen voor de nodige accreditatiepunten

Lees meer

Nieuwe docent cursus “ISO 15189:2012 praktisch interpreteren”

Prof. dr. Bert Niesters is vanaf heden de docent voor de cursus "ISO 15189:2012 praktisch interpreteren". Hij is hoogleraar Moleculaire Virus Diagnostiek en Medische Microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universitair Medisch Centrum (UMC) aldaar. Ook treedt hij op als teamleider en vakdeskundige voor de Raad van Accreditatie. Wij zijn erg blij met zijn deskundige inbreng.

Lees meer

Nieuwe cursus 2019

Na een haast mediterrane zomer is het tijd om na te denken over de trainingen voor het nieuwe jaar. Voor je het weet is het Kerst, een week later eten we oliebollen en is het 2019. Vooruit kijken, anticiperen heet dat met een duur woord, ooit geleerd bij de rijlessen en toch blijven hangen. Dat willen we ook tijdens onze trainingen bereiken: dat het geleerde blijft hangen en dat het toepasbaar is in de praktijk. Dat is ook de terugkoppeling van onze cursisten: dat het praktisch toepasbaar is. Een mooi compliment, daar doen we het immers voor. Niet alleen maar theorie spuien en dan verwachten dat men daar zelf een praktische invulling aan kan geven. Nee, juist ook de vele voorbeelden uit de praktijk, input van de deelnemers, daar hebben we allemaal profijt van. Blijvend vernieuwen, meegaan met de (norm)ontwikkelingen, trends in de laboratoriumwereld, weten wat er speelt op de labvloer, dat is belangrijk voor QAducation. In 2019 gaan we een training geven over Risico gebaseerd denken, een nieuw onderwerp in de herziene 17025, voor velen onbekend terrein. We willen een handvat gaan bieden, met de insteek om op een praktisch wijze me om te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een behoefte gaat vervullen, meer hierover een volgende keer. En houd de website in de gaten!

Lees meer

Meetonzekerheid met de nieuwe NEN 7779

In juni is de langverwachte nieuwe versie van de norm NEN 7779 over meetonzekerheid verschenen. De norm heeft de bepaling van de meetonzekerheid nu helemaal afgestemd op de praktijk van de chemische laboratoria. Om laboratoria in de gelegenheid te stellen om op een snelle en doeltreffende manier kennis te nemen van de inhoud van de nieuwe norm, organiseert QAducation een speciale eendaagse cursus “Meetonzekerheid met de nieuwe NEN 7779” op 22 november 2018 in Breda. De cursus is bedoeld voor iedereen die zich in het chemische laboratorium bezighoudt met de bepaling van de meetonzekerheid. En dan speciaal voor de medewerkers van laboratoria waar de meetonzekerheid reeds eerder is ingevoerd, maar waar het gevoel is ontstaan dat het beter en efficiënter kan, of waar men met de oude methode tegen problemen aanloopt. De cursus zal worden gegeven door onze docent Dr. Jo Klaessens die als voorzitter van het schrijversteam betrokken was bij het opstellen van de nieuwe norm. Incompany cursus Wilt u liever groep medewerkers in één keer trainen? We hebben een incompany cursus voor u.

Lees meer

QAducation gaat verhuizen

Met trots mag ik de nieuwe website www.qaducation.nl en huisstijl van QAducation presenteren. Daarnaast verhuist QAducation per 15 maart naar het volgende adres: Kwakerpad 5 4844 RP Terheijden.

Lees meer

Nieuwe cursus “Data-integriteit in laboratoria”

QAducation heeft haar cursusaanbod uitgebreid met de cursus "Data integriteit in laboratoria". Deze cursus is voor alle test-, kalibratie- en medische laboratoria van toepassing Eerste vereiste van een laboratorium is het waarborgen van de integriteit van de gegevens. Data integriteit staat in het teken van het behouden en beschermen van de juistheid en de consistentie van beheerde data in informatiemanagement systemen. Data integriteit speelt hierin een rol bij het invoeren, opslaan en het verwijderen van gegevens maar ook bij het actueel houden van de gegevens en het doorvoeren van aanpassingen. Onder andere de volgende vragen zullen in deze cursus beantwoord worden: Welke standaard maatregelen zijn er om data integriteit te waarborgen? Wat moet er daarnaast nog extra gedaan worden? Hoe kunnen we bepalen waar de risico’s en mogelijke hiaten ten aanzien van data integriteit liggen? Welke maatregelen kunnen we vervolgens nemen om deze risico’s en hiaten op een praktische manier te beperken? De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte welke door verschillende praktische oefeningen wordt ondersteund. Onze docenten dhr. Richard Mulders en ing. Sascha van de Ven geven samen deze cursus.

Lees meer

Extra cursus ISO 17025:2017 Praktisch interpreteren

De cursus "ISO 17025:2017 praktisch interpreteren" op 26 maart is door de grote belangstelling volgeboekt. QAducation geeft daarom de cursus "ISO 17025:2017 praktisch interpreteren" ook op 19 juni 2018. Aanmelden kan hier. Tot ziens in Breda

Lees meer