Kennis laten beklijven

Werken in de laboratorium- en inspectiewereld vraagt om een grote liefde voor nauwkeurigheid. Een klein foutje kan grote gevolgen hebben en vaak is er geen mogelijkheid het werk over te doen. Die druk maakt het uitdagend. Een kwaliteitszorgsysteem is daarom van groot belang.

Laat het systeem voor u werken

Onze docenten zijn mensen die met beide benen in de laboratoriumwereld staan. We leren u hoe de norm in te passen in de protocollen. U krijgt (meer) inzicht in geautomatiseerde processen en u weet de werkwijze is van aanvraag tot een uitslag of rapport. We trainen u zo dat het systeem voor u gaat werken.

Team van docenten

ing. Sascha van de Ven

Eigenaar en docent sinds juli 2016 bij QAducation. Daarvoor heeft ze gewerkt als QA-manager Nederland bij SGS Nederland BV in de food-, milieu-, chemie-, brandstoffen- en bouwsector.  Ze heeft jarenlange ervaring met ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 17043 en notified body accreditatie en ISO 9001 certificatie. Daarnaast begeleidt en adviseert zij diverse laboratoria en inspectie-instellingen in kwaliteitssystemen.

dr. ir. Jo H.M. van den Berg

Is in het jaar 2000 samen met Ad Snijders begonnen met QAducation, waar hij momenteel docent is. Hij heeft gewerkt in en leiding gegeven aan laboratoria in de chemie, farmacie en de metaalsector. Tot en met 2017 was hij actief als teamleider bij Raad voor Accreditatie voor de normen ISO 17025, ISO 15189, CCKL Praktijkrichtlijn, ISO 17043 en ISO 17020. Voor Van den Berg Consultancy biedt hij adviesdiensten aan.

drs. Ad G. Snijders

Heeft meer dan vijfenveertig jaar gewerkt in de laboratoriumsector waaronder het laboratoriumonderwijs. Hij werkte bij Akzo Zout Chemie, als docent bij de School voor Laboratoriumpersoneel (Hengelo) en als hoofd atoomspectrometrie en als sectordirecteur Laboratorium bij Tauw Milieu BV. In 1997 heeft hij zich verzelfstandigd en heeft sinds die tijd meer dan twintig jaar als freelance teamleider voor de Raad voor Accreditatie (RvA) gewerkt. Tevens heeft hij in 2000 samen met Jo van den Berg QAducation opgebouwd, waar hij momenteel als docent bij betrokken is.

dr. Jo Klaessens

Eigenaar van StatAlike BV. Hij adviseert laboratoria op de gebieden van kwaliteit en statistiek en geeft ook trainingen in deze vakken. Hij is voorzitter van de NEN sub-commissie statistische toepassingen en auteur van handboeken op het gebied van statistiek in het laboratorium. Hij produceert kwaliteitssoftware voor het laboratorium. Als vakdeskundige is hij betrokken bij RvA. Hij treedt op als interim-manager en heeft verschillende laboratoria begeleid bij het opzetten en implementeren van kwaliteitssystemen.

ing. Anita te Riet

Bestuur- en managementadviseur bij Aqualysis waterlaboratorium en ze heeft jarenlange ervaring met laboratoriumkwaliteit conform NEN-EN-ISO/IEC 17025, NEN-EN-ISO/IEC 17020, AS2000-(monsterneming) en AS3000 (analyse). Ze is betrokken bij de herziening van NEN-EN-ISO/IEC 17025. Lid van de redactiecommissie van LABInsights.

ing. Jan Tempelman

Asbestdeskundige en met meer dan veertig jaar ervaring op dit gebied heeft hij zijn sporen verdiend. Hij werkt momenteel vooral aan projecten voor overheden in binnen -en buitenland. Veel normen op asbestgebied komen van zijn hand. Verder is Jan vakdeskundige bij Raad voor Accreditatie, voorzitter van de ISO Asbestos Working Group en lid van de Duitse VDI normcommissie.

drs. Mary Span

Kwaliteitscoördinator bij kalibratielaboratorium van CYCLERtest BV. Deskundige op het gebied van PCR en thermocycler kalibratie. Ze heeft een achtergrond in moleculaire biologie, oligonucleotiden synthese en PCR kitproductie. Actief betrokken bij de revisie van ISO 17025 en ISO 20836 standaarden.

dr. ir. Paul in ‘t Veld

Microbioloog bij NVWA en heeft als voorzitter van de werkgroep voor de ISO 16140 serie normen veel ervaring met standaardisatie, validatie, referentiematerialen en kwaliteitsborging. Treedt op als vakdeskundige in binnen- en buitenland.

dr. ir. Jos Wielders

Was werkzaam tot voorjaar 2015 als klinisch chemicus met een breed aandachtsgebied. Gespecialiseerd in onder meer Vitamine D, markers voor alcoholmisbruik en kwaliteitszorg. Tot medio 2018 vakdeskundige voor CCKL en de Raad voor Accreditatie.

prof.dr. Bert Niesters

Hoogleraar Moleculaire VirusDiagnostiek en Medische Microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en UMC Groningen. Als teamleider en vakdeskundige is hij werkzaam voor CCKL en Raad voor Accreditatie.

Ir. Richard Mulders

Senior IT & Equipment Compliance consultant en director Rescop Academy. Richard houdt zich al meer dan tien jaar bezig met validatie van computersystemen, laboratoriumapparatuur en -software voor de farmaceutische en medical device industrie. Hij is ook vakdeskundige bij Raad voor Accreditatie.