Kennis laten beklijven

Werken in de laboratorium- en inspectiewereld vraagt om een grote liefde voor nauwkeurigheid. Een klein foutje kan grote gevolgen hebben en vaak is er geen mogelijkheid het werk over te doen. Die druk maakt het uitdagend. Een kwaliteitszorgsysteem is daarom van groot belang.

Laat het systeem voor u werken

Onze docenten zijn mensen die met beide benen in de laboratoriumwereld staan. We leren u hoe de norm in te passen in de protocollen. U krijgt (meer) inzicht in geautomatiseerde processen en u weet de werkwijze is van aanvraag tot een uitslag of rapport. We trainen u zo dat het systeem voor u gaat werken.

Team van docenten

ing. Sascha van de Ven

Eigenaar en docent sinds juli 2016 bij QAducation. Daarvoor heeft ze gewerkt als QA-manager Nederland bij SGS Nederland BV in de food-, milieu-, chemie-, brandstoffen- en bouwsector.  Ze heeft jarenlange ervaring met ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 17043 accreditatie en ISO 9001 certificatie. Daarnaast begeleidt en adviseert zij diverse laboratoria en inspectie-instellingen in kwaliteitssystemen.

dr. Jo Klaessens

Eigenaar van StatAlike BV. Hij adviseert laboratoria op de gebieden van kwaliteit en statistiek en geeft ook trainingen in deze vakken. Hij is voorzitter van de NEN sub-commissie statistische toepassingen en auteur van handboeken op het gebied van statistiek in het laboratorium. Hij produceert kwaliteitssoftware voor het laboratorium. Als vakdeskundige is hij betrokken bij RvA. Hij treedt op als interim-manager en heeft verschillende laboratoria begeleid bij het opzetten en implementeren van kwaliteitssystemen.

ing. Anita te Riet

Eigenaar van Bergenius LABadvies, consultant en docent. Ze heeft jarenlange ervaring met laboratoriumkwaliteit conform NEN-EN-ISO/IEC 17025, NEN-EN-ISO/IEC 17020, AS2000-(monsterneming) en AS3000 (analyse). Ze is betrokken geweest bij de herziening van NEN-EN-ISO/IEC 17025. Lid van de redactiecommissie van LABInsights.

Ir. Richard Mulders

Senior IT & Equipment Compliance consultant en director Rescop Academy. Richard houdt zich al meer dan tien jaar bezig met validatie van computersystemen, laboratoriumapparatuur en -software voor de farmaceutische en medical device industrie. Hij is ook vakdeskundige bij Raad voor Accreditatie.

drs. Mary Span

Kwaliteitscoördinator bij kalibratielaboratorium van CYCLERtest BV. Deskundige op het gebied van PCR en thermocycler kalibratie. Ze heeft een achtergrond in moleculaire biologie, oligonucleotiden synthese en PCR kitproductie. Actief betrokken bij de revisie van ISO 17025 en ISO 20836 standaarden.

prof.dr. Bert Niesters

Hoogleraar Moleculaire VirusDiagnostiek en Medische Microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en UMC Groningen. Als teamleider voor de norm ISO 15189 en ISO/IEC 17025 en vakdeskundige is hij werkzaam voor Raad voor Accreditatie.

dr. ir. Paul in ‘t Veld

Microbioloog bij NVWA en heeft als voorzitter van de werkgroep voor de ISO 16140 serie normen veel ervaring met standaardisatie, validatie, referentiematerialen en kwaliteitsborging. Treedt op als vakdeskundige in binnen- en buitenland.

Karlijn Vrolijk bc.

Eigenaar van Smart Difference. Sinds 2004 traint en coacht zij op het gebied van communicatie, persoonlijke en teameffectiviteit, mentale kracht, management en leiderschap. Daarvoor werkte zij jarenlang als personeelsadviseur en -manager. Zij zorgt voor praktische en resultaatgerichte oplossingen om uw doelstellingen te realiseren. Karlijn heeft veel ervaring met training en coaching binnen de inspectie- en laboratoriumbranche.

Ing. Jeroen Smoorenburg

Is werkzaam bij Het Consultancyhuis in Utrecht als managementconsultant met meer dan 25 jaar ervaring in de ICT op het gebied van project- en implementatiemanagement. Naast zijn werk als consultant heeft Jeroen de afgelopen jaren intensief samengewerkt met Karlijn Vrolijk als codocent voor diverse NLP trainingen (Practitioner en Master) en voor de cursus Werkfocus:Positie/Prestatie/ Relatie.

ing. Jan Tempelman

Asbestdeskundige en met meer dan veertig jaar ervaring op dit gebied heeft hij zijn sporen verdiend. Hij werkt momenteel vooral aan projecten voor overheden in binnen -en buitenland. Veel normen op asbestgebied komen van zijn hand. Verder is Jan vakdeskundige bij Raad voor Accreditatie, voorzitter van de ISO Asbestos Working Group en lid van de Duitse VDI normcommissie.