Dr. Jo Klaessens, docent van de vakken Statistiek en methodevalidatie, Meetonzekerheid en Interne en externe QC voor medische laboratoria en voor test – en kalibratielaboratoria, Praktische statistiek, Validatie en meetonzekerheid en Lijncontroles als instrument voor kwaliteitsbeheersing, hoort dit wel vaker. “Veel analisten zien deze cursussen als een moetje. Maar als je ervaart hoe toepasbaar deze lesstof is, dan smaakt het naar meer.”

Inhoudelijk

Jo ziet dat veel cursisten het vak statistiek in hun opleiding erg theoretisch hebben geleerd. “Dat is jammer want juist statistiek kun je erg praktisch maken. Daarom laat ik je ervaren hoeveel meer je met statistiek kunt doen.” Als cursist krijg je veel inhoudelijke materie onder ogen, maar Jo zorgt ervoor dat het vlotjes gaat. “Het is mijn taak op een prettige manier het wiskundige en talige te verenigingen.”

Wisselwerking

Ook vanuit de kwaliteitsnorm wordt het lastig gemaakt het vak leuk te vinden. “Het is verplicht hierin bij te blijven, maar wil ik ervoor zorgen dat de lesstof gaat leven. Dan wordt het voor iedereen leuker.” Bovendien vindt hij het belangrijk dat de cursisten praktijkverhalen vertellen. “Die wisselwerking trekt het vak naar een hoger plan. Informatie beklijft na de vier cursusdagen veel beter.”

Norm

Jo geeft zo’n twintig cursussen per jaar voor QAducation. Daarnaast heeft hij een eigen consultancybureau, staan er twee boeken over statistiek op zijn naam en is hij voorzitter van de NEN normcommissie Statistische Toepassingen. “Binnenkort komt een nieuwe norm over de onzekerheidsbijdrage van de monstername. Ik vind het erg boeiend dat we samen met andere professionals bedenken hoe we onzekerheden cijfermatig kunnen benaderen zodat we er op een praktische manier mee kunnen omgaan.”