Agenda - QAducation

Agenda

Praktische statistiek voor het laboratorium (incl. Excel)

11, 12, 27 en 28 september 2018

De cursus biedt een goede basis voor de statistische kennis, die nodig is voor het uitvoeren van validaties, het bepalen van meetonzekerheden en het b...

Beschikbaar

Transitie ISO/IEC 17025: 2017

13 september 2018

De cursus beoogt overzicht en inzicht te geven in de nieuwe versie van de ISO/IEC 17025 norm. In deze cursus zullen o.a. de volgende vragen beantwoord...

Beschikbaar

ISO/IEC 17025: 2017 praktisch interpreteren

24 september 2018

De cursus beoogt overzicht en inzicht te geven in de norm. Enkele veel gebruikte modellen uit de kwaliteitszorg worden behandeld. Hoe invulling kan wo...

Beschikbaar

Inspectienorm ISO/IEC 17020: 2012 praktisch interpreteren

25 september 2018

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de normelementen uit de kwaliteitsnorm voor inspectie-instellingen. Tevens wordt ingegaan op de samenha...

Beschikbaar

ISO 15189: 2012 praktisch interpreteren

1 oktober 2018

In deze cursus worden de criteria van de NEN-EN-ISO 15189: 2012 norm verduidelijkt en geïnterpreteerd. De cursus wordt gegeven door docenten met zowe...

Beschikbaar

Interne audit

3 en 4 oktober 2018

De cursus "Interne Audit" reikt de kennis aan voor het voorbereiden op, uitvoeren van, rapporteren over en evalueren van audits en het toepassen van a...

Beschikbaar

Corrigeren met de 4 x O-aanpak

9 oktober 2018

De doelstelling is het leren volgen van de 4 x O-aanpak (Oorzaakanalyse, Omvanganalyse, Oplossingen en Operationaliteit) bij het nemen van  maatregel...

Beschikbaar

Corrigeren met de 4 x O-aanpak voor medische laboratoria

10 oktober 2018

De doelstelling is het leren volgen van de 4 x O-aanpak (Oorzaakanalyse, Omvanganalyse, Oplossingen en Operationaliteit) bij het nemen van  maatregel...

Beschikbaar

Interne en externe QC voor medische laboratoria

11 oktober 2018

Zoveel mogelijk onjuiste analyseresultaten voorkomen? Dan is de cursus Kwaliteitscontroles als methodiek iets voor u. U leert hoe u invulling geeft aa...

Beschikbaar

Validatie van Excel spreadsheets in laboratoria

11 oktober 2018

Wanneer wel en wanneer niet Excel spreadsheets valideren. Welke soorten Excel spreadsheets kennen we? Hoe verloopt een validatieproces van spreadsheet...

Beschikbaar

Kwaliteitsborging bij PCR technieken

31 oktober en 1 november 2018

Veel praktijkvoorbeelden laten zien wat er mis kan gaan bij PCR-analyses, bij kalibraties van thermocyclers, bij toetsing tegen fabrikant specificatie...

Beschikbaar

Kwaliteitszorg voor kwaliteitscoördinatoren

5, 6 en 7 november 2018

Inzicht in het ontwikkelen van integraal kwaliteitsbeleid, zelfreflectie op de functie kwaliteitscoördinator, proactiviteit ontwikkelen i.p.v. reacti...

Beschikbaar

Statistiek en methodevalidatie voor medische laboratoria

6 en 7 november 2018

Na een opfrissing van de statistische basis, worden de hulpmiddelen behandeld waarmee de ontwikkeling en validatie van analysemethoden praktisch en e...

Beschikbaar

Meetonzekerheid voor medische laboratoria

9 november 2018

Zoals voorgeschreven door ISO 15189:2012 dienen testmethoden gevalideerd te zijn en dient de meetonzekerheid ervan te zijn bepaald. Voor medische test...

Beschikbaar

Kwaliteitsborging van informatietechnologie in laboratoria

12 en 13 november 2018

Wanneer wel en wanneer niet een digitaal systeem valideren. Wat kan de leverancier bijdragen? Hoe verloopt een validatieproces van een digitaal systee...

Beschikbaar

ISO 15189 methodevalidatie en verificatie in de klinische chemie

15 november 2018

ISO15189:2012 beschrijft hoe de validatie en verificatie van “onderzoeksprocedures” moet worden uitgevoerd. Verificatie vraagt om toetsing van bek...

Beschikbaar

Kwaliteitszorg vanuit managementperspectief

15 november 2018

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de diverse normen voor kwaliteitsmanagementsystemen en worden de typische managementverantwoordelijkheden besp...

Beschikbaar

Validatie en meetonzekerheid

19, 20 en 29 november 2018

Methoden behoren gevalideerd te zijn en de meetonzekerheid dient bekend te zijn. De cursus geeft antwoord op de vraag hoe het validatieonderzoek in el...

Beschikbaar

Data-integriteit in laboratoria

22 en 23 november 2018

Waar komt de aanhoudende vraag naar data-integriteit vandaan? Hoe kunnen we bepalen waar de risico’s en mogelijke gaten ten aanzien van data-integri...

Beschikbaar

Meetonzekerheid met NEN 7779:2018

22 november 2018

In juni is de langverwachte nieuwe versie van de norm NEN 7779 over meetonzekerheid verschenen. De norm heeft de bepaling van de meetonzekerheid nu he...

Beschikbaar

Validatie en meetonzekerheid in de microbiologie

26 en 27 novemberl 2018

In deze tweedaagse cursus leert u of uw medewerker hoe het validatieproces procedureel in elkaar behoort te steken en hoe u dat proces kunt inrichten ...

Beschikbaar

Transitie ISO/IEC 17025: 2017

29 november 2018

De cursus beoogt overzicht en inzicht te geven in de nieuwe versie van de ISO/IEC 17025 norm. In deze cursus zullen o.a. de volgende vragen beantwoord...

Beschikbaar

Lijncontroles als instrument voor kwaliteitsbeheersing

4 december 2018

Eerste-, tweede- en derdelijnscontroles als beheersingsmethodiek voor de kwaliteit van het analytische proces. Controlekaarten en de evaluatie daarvan...

Beschikbaar