Agenda

Praktische statistiek voor het laboratorium (incl. Excel)

10,11, 26 en 27 september 2019

De cursus is een mix van lezingen, achtergronden en cases en is de basis voor gedegen kennis: uitvoeren van validaties, bepalen van meetonzekerheden, ...

Beschikbaar

Resultaatgericht communiceren in laboratoria en inspectie-instellingen

16 en 17 september 2019

Wilt u door uw communicatie direct meer invloed, meer betrokkenheid en sneller resultaat bereiken? Dat kan direct. Als u uw boodschap afstemt op de co...

Beschikbaar

Risicogebaseerd denken

19 september 2019

We leren u risicogebaseerd denken: allereerst leert u de bronnen van onzekerheid in uw organisatie in kaart te brengen. Vervolgens werkt u aan de risi...

Beschikbaar

Inspectienorm NEN-EN-ISO/IEC 17020: 2012 praktisch interpreteren

20 september 2019

In deze cursus krijgt u het overzicht van de normelementen uit de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO/IEC 17020: 2012 voor inspectie-instellingen. Daarnaast lee...

Beschikbaar

NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2018 praktisch interpreteren

23 september 2019

De cursus brengt u overzicht en inzicht in de norm. We behandelen veelgebruikte modellen uit de kwaliteitszorg en we laten zien hoe u invulling geeft ...

Beschikbaar

Transitie NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2018

24 september 2019

Met deze cursus krijgt u overzicht en inzicht in de nieuwe versie van de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm. U krijgt onder andere antwoord op de vragen: hoe z...

Beschikbaar

NEN-EN-ISO 15189: 2012 praktisch interpreteren

30 september 2019

In deze cursus krijgt u overzicht van de normelementen uit de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 15089:2012. U krijgt alle ins en outs over de NEN-EN-ISO 15189...

Beschikbaar

Interne audit

2 en 3 oktober 2019

In de cursus Interne Audit leert u alles over het voorbereiden op, het uitvoeren van, het rapporteren over en het evalueren van audits en het toepasse...

Beschikbaar

Corrigeren met de 4 x O-aanpak

8 oktober 2019

We leren u werken met de 4 x O-aanpak: oorzaakanalyse, omvanganalyse, oplossingen en operationaliteit. Deze aanpak helpt u bij het nemen van corrigere...

Beschikbaar

Corrigeren met de 4 x O-aanpak voor medische laboratoria

9 oktober 2019

We leren u werken met de 4 x O-aanpak: oorzaakanalyse, omvanganalyse, oplossingen en operationaliteit. Deze aanpak helpt u bij het nemen van corrigere...

Beschikbaar

Interne en externe QC voor medische laboratoria

10 oktober 2019

Zoveel mogelijk onjuiste analyseresultaten voorkomen? Dan is de cursus Interne en externe QC voor medische laboratoria als methodiek iets voor u. U be...

Beschikbaar

Validatie van Excel spreadsheets in laboratoria

29 oktober 2019

Wanneer valideert u Excel spreadsheets? Wanneer niet? Hoe ver gaan we daarbij? Welke soorten Excel spreadsheets kennen we? Waar liggen risico’s en h...

Beschikbaar

Statistiek en methodevalidatie voor medische laboratoria

29 en 30 oktober 2019

We beginnen met het opfrissen van uw basiskennis statistiek. Daarna behandelen we de hulpmiddelen waarmee u de ontwikkeling en validatie van analyseme...

Beschikbaar

Kwaliteitszorg voor kwaliteitscoördinatoren

4, 5 en 6 november 2019

Wilt u beter inzicht krijgen op integraal kwaliteitsbeleid? Of worstelt u met de vraag hoe u zich proactief ontwikkelt in het werk i.p.v. reactief ope...

Beschikbaar

Meetonzekerheid voor medische laboratoria

8 november 2019

Zoals voorgeschreven door NEN-EN-ISO 15189:2012 dienen testmethoden gevalideerd te zijn en moet de meetonzekerheid ervan zijn bepaald. Voor medische t...

Beschikbaar

Kwaliteitsborging van informatietechnologie in laboratoria

11 en 12 november 2019

Wanneer valideert u een digitaal systeem? Wanneer niet? Wat kan de leverancier bijdragen? Hoe verloopt een validatieproces van een digitaal systeem? E...

Beschikbaar

Kwaliteitsborging bij PCR technieken

14 en 15 november 2019

U merkt het vast zelf in de praktijk wat er mis kan gaan bij PCR-analyses, kalibraties van thermocyclers, toetsing van fabrikantspecificaties, empiris...

Beschikbaar

Validatie en meetonzekerheid

18, 19 en 28 november 2019

Methoden horen gevalideerd te zijn en de meetonzekerheid dient bekend te zijn. De cursus geeft antwoord op de vraag hoe het validatieonderzoek in elka...

Beschikbaar

Kwaliteitszorg vanuit managementperspectief

21 november 2019

In deze cursus krijgt u inzicht in de diverse normen voor kwaliteitsmanagementsystemen en laten we de typische managementverantwoordelijkheden de revu...

Beschikbaar

Validatie en meetonzekerheid in de microbiologie

25 en 26 november 2019

In deze tweedaagse cursus leert u hoe het validatieproces procedureel in elkaar steekt en hoe u dat proces inricht zodat op efficiënte wijze alle rel...

Beschikbaar

Data-integriteit in laboratoria

27 en 28 november 2019

We starten met analyseren waar de aanhoudende vraag naar data-integriteit vandaan komt. Hoe bepalen we risico’s en waar kunnen datalekken ontstaan? ...

Beschikbaar

Controle op herleidbaarheid van balansen, pipetten en thermometers in laboratoria

27 november en 12 december 2019

Door zelf controles uit te voeren van uw apparatuur bezuinigt u op de kalibratiekosten want de herkalibratietermijn kan verlengd worden. Met welke app...

Beschikbaar

Lijncontroles als instrument voor kwaliteitsbeheersing

3 december 2019

U hebt te maken met eerste-, tweede- en derdelijnscontroles als beheersingsmethodiek voor de kwaliteit van het analytische proces. We bespreken tot in...

Beschikbaar