Agenda

Praktische statistiek voor het laboratorium (incl. Excel)

8, 9, 22 en 23 september 2021

De cursus is een mix van lezingen, achtergronden en cases en is de basis voor gedegen kennis: uitvoeren van validaties, bepalen van meetonzekerheden, ...

Volgeboekt

NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2018 praktisch interpreteren

13 september 2021

De cursus brengt u overzicht en inzicht in de norm. We behandelen veelgebruikte modellen uit de kwaliteitszorg en we laten zien hoe u invulling geeft ...

nog enkele plaatsen

Inspectienorm NEN-EN-ISO/IEC 17020: 2012 praktisch interpreteren

14 september 2021

In deze cursus krijgt u het overzicht van de normelementen uit de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO/IEC 17020: 2012 voor inspectie-instellingen. Daarnaast lee...

Beschikbaar

NEN-EN-ISO 15189: 2012 praktisch interpreteren

16 september 2021

In deze cursus krijgt u overzicht van de normelementen uit de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 15089:2012. U krijgt alle ins en outs over de NEN-EN-ISO 15189...

Beschikbaar

Risicogebaseerd denken

20 september 2021

We leren u risicogebaseerd denken: allereerst leert u de bronnen van onzekerheid in uw organisatie in kaart te brengen. Vervolgens werkt u aan de risi...

Beschikbaar

Onzekerheidsbijdrage van bemonstering

27 september 2021

Met de publicatie van de 2017 versie van ISO 17025 is voorgeschreven dat de onzekerheidsbijdrage van de monstername wordt bepaald en meegenomen in de ...

Beschikbaar

Validatie van Excel spreadsheets in laboratoria

29 september 2021

Wanneer valideert u Excel spreadsheets? Wanneer niet? Hoe ver gaan we daarbij? Welke soorten Excel spreadsheets kennen we? Waar liggen risico’s en h...

Beschikbaar

Corrigeren met de 4 x O-aanpak

4 oktober 2021

We leren u werken met de 4 x O-aanpak: oorzaakanalyse, omvanganalyse, oplossingen en operationaliteit. Deze aanpak helpt u bij het nemen van corrigere...

Beschikbaar

Corrigeren met de 4 x O-aanpak voor medische laboratoria

5 oktober 2021

We leren u werken met de 4 x O-aanpak: oorzaakanalyse, omvanganalyse, oplossingen en operationaliteit. Deze aanpak helpt u bij het nemen van corrigere...

Beschikbaar

Statistiek en methodevalidatie voor medische laboratoria

6 en 7 oktober 2021

We beginnen met het opfrissen van uw basiskennis statistiek. Daarna behandelen we de hulpmiddelen waarmee u de ontwikkeling en validatie van analyseme...

Beschikbaar

Resultaatgericht communiceren in laboratoria en inspectie-instellingen

7 oktober en 1 november 2021

Wilt u door uw communicatie direct meer invloed, meer betrokkenheid en sneller resultaat bereiken? Dat kan direct. Als u uw boodschap afstemt op de co...

Beschikbaar

Interne audit

11 en 12 oktober 2021

In de cursus Interne Audit leert u alles over het voorbereiden op, het uitvoeren van, het rapporteren over en het evalueren van audits en het toepasse...

Beschikbaar

Interne en externe QC voor medische laboratoria

2 november 2021

Zoveel mogelijk onjuiste analyseresultaten voorkomen? Dan is de cursus Interne en externe QC voor medische laboratoria als methodiek iets voor u. U be...

Beschikbaar

Risicogestuurd auditen

4 november 2021

Voer je audits uit of laat je audits uitvo...

Beschikbaar

Kwaliteitszorg voor kwaliteitscoördinatoren

8, 9 en 10 november 2021

Wilt u beter inzicht krijgen op integraal kwaliteitsbeleid? Of worstelt u met de vraag hoe u zich proactief ontwikkelt in het werk i.p.v. reactief ope...

Beschikbaar

Kwaliteitsborging van informatietechnologie in laboratoria

15 en 16 november 2021

Wanneer valideert u een digitaal systeem? Wanneer niet? Wat kan de leverancier bijdragen? Hoe verloopt een validatieproces van een digitaal systeem? E...

Beschikbaar

Validatie en meetonzekerheid

18 en 19 november 2021

Methoden horen gevalideerd te zijn en de meetonzekerheid dient bekend te zijn. De cursus geeft antwoord op de vraag hoe het validatieonderzoek in elka...

Beschikbaar

Controle op herleidbaarheid van balansen, pipetten en thermometers in laboratoria

18 november en 2 december 2021

Door zelf controles uit te voeren van uw apparatuur bezuinigt u op de kalibratiekosten want de herkalibratietermijn kan verlengd worden. Met welke app...

Beschikbaar

Kwaliteitszorg vanuit managementperspectief

18 november 2021

In deze cursus krijgt u inzicht in de diverse normen voor kwaliteitsmanagementsystemen en laten we de typische managementverantwoordelijkheden de revu...

nog enkele plaatsen

Kwaliteitsborging bij PCR technieken

23 en 24 november 2021

U merkt het vast zelf in de praktijk wat er mis kan gaan bij PCR-analyses, kalibraties van thermocyclers, toetsing van fabrikantspecificaties, empiris...

Beschikbaar

Een effectief advies, een krachtige boodschap

25 november 2021

- Wil jij jouw overtuigingskracht vergroten? - Wil jij weerstand voorkomen? - Wil jij dat ze jouw advies opvolgen? - Wil jij mensen gemakkeli...

Beschikbaar

Validatie en meetonzekerheid in de microbiologie

29 en 30 november 2021

In deze tweedaagse cursus leert u hoe het validatieproces procedureel in elkaar steekt en hoe u dat proces inricht zodat op efficiënte wijze alle rel...

Beschikbaar

Data-integriteit in laboratoria

1 en 2 december 2021

We starten met analyseren waar de aanhoudende vraag naar data-integriteit vandaan komt. Hoe bepalen we risico’s en waar kunnen datalekken ontstaan? ...

Beschikbaar

Lijncontroles als instrument voor kwaliteitsbeheersing

7 december 2021

U hebt te maken met eerste-, tweede- en derdelijnscontroles als beheersingsmethodiek voor de kwaliteit van het analytische proces. We bespreken tot in...

Beschikbaar

NEN-EN-ISO/IEC 17065: 2012 praktisch interpreteren

7 december 2021

Wil je leren wat erin de ISO/IEC 17065:2012 norm staat en wil je hem ook doorgronden? En wil je de norm vervolgens toepassen op jouw eigen organisatie...

Beschikbaar