Een verkeerde diagnose bij een kankerpatient. Eieren met Salmonella in het winkelschap. Drinkwater dat besmet is met E. coli. Zomaar een paar voorbeelden van de gevolgen van foutieve PCR resultaten. Hoe kan een laboratorium voorkomen dat er vals negatieve uitslagen afgegeven worden?

We stellen vijf vragen over de oorzaken hiervan en leggen het antwoord uit.

Wat kan er fout gaan bij een PCR-test?

Een PCR is een biochemische reactie die exponentieel verloopt, waardoor kleine fouten een groot effect
hebben. Een beetje teveel of te weinig reagentia levert al snel incorrecte of negatieve resultaten op.
Maar ook het apparaat, de thermal cycler, kan de oorzaak van de verkeerde uitslag zijn.

Hoe kan een thermal cycler de oorzaak zijn van een foutieve uitslag?

De thermal cycler dient de ingestelde temperaturen nauwkeurig te bereiken en snel hiertussen te
kunnen wisselen. Wanneer de thermal cycler te heet wordt leidt dit tot inactivatie van het Taq
polymerase enzym. Dit heeft negatieve PCR resultaten tot gevolg. Wanneer de thermal cycler te
koud blijft kan de reactie niet specifiek verlopen en zijn incorrecte resultaten het gevolg.

Hoe kan een lab controleren of hun thermal cyclers correct functioneren?

Het functioneren van een thermal cycler kan beoordeeld worden tijdens een prestatietest. De in
2021 gepubliceerde ISO 20836 beschrijft een gestandaardiseerde methode voor deze
prestatietesten.

Volstaat een prestatietest volgens de ISO 20836 als metrologisch herleidbare kalibratie?

ISO/IEC 17025 en ISO 15189 geaccrediteerde laboratoria dienen kritische apparatuur metrologisch
herleidbaar te kalibreren. De ISO 20836 beschrijft zowel een prestatietest als een metrologisch
herleidbare kalbratie
methode voor geaccrediteerde laboratoria.

Hoe kun je foutieve uitslagen voorkomen?

Om kwaliteit te waarborgen dient een laboratorium alle variabelen in het PCR proces onder de loep
te nemen en niet enkel de reagentia.

Ontdek tijdens de cursus ‘Kwaliteitsborging bij PCR-technieken’ hoe je tot betrouwbare en valide
PCR resultaten komt door ook “vergeten” variabelen in beschouwing te nemen.

Cursus ‘Kwaliteitsborging bij PCR technieken’
Integriteit en werken als auditor: onze expert legt uit hoe dat zit.  

Deel dit stuk